Strategia

Wspieramy polskich liderów

Kryteria inwestycyjne

 • Inwestujemy w spółki segmentu B2B, które działają w innowacyjnych i szybko rosnących branżach oraz przeznaczają znaczne środki na badania i rozwój.
 • Interesują nas firmy z dochodową sprzedażą eksportową i ambitną strategią wzrostu.
 • Angażujemy się kapitałowo na poziomie €3-12 mln, obejmując znaczący udział w spółce. Nasz horyzont inwestycyjny to około 5-7 lat.

Wartość dodana

 • Wspólnie z zarządami przygotowujemy wieloletni plan rozwoju jeszcze przed transakcją. Uwzględniamy w nim plan inwestycji, zwiększenia sprzedaży eksportowej oraz usprawnienia operacji.
 • Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy
  i kompetencjom skutecznie wspieramy rozwój firm na zagranicznych rynkach. Posiadamy wartościowe kontakty wśród doradców, ekspertów i menedżerów branżowych.
 • Dostarczamy kapitał, dzięki któremu spółki mogą wykorzystać potencjał rosnącego rynku.

Wspólne cele

 • Realizujemy misję inwestorów instytucjonalnych, którzy powierzyli nam kapitał z programów wspierających rozwój polskich małych i średnich przedsiębiorstw: Polski Fundusz Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
 • Rozwój spółek portfelowych jest naszym celem biznesowym. Inwestujemy swoją wiedzę, czas
  oraz własny kapitał.

Jak działamy

 • Ustalamy jasne zasady współpracy i podejmowania decyzji jeszcze przed dokonaniem inwestycji.
 • Wspieramy zarząd spółki w poprawie efektywności operacyjnej.
 • Z poziomu rady nadzorczej angażujemy się w kwestie strategiczne oraz wybrane projekty.
Logo Avia

Biuro Doradcze Avia Capital

Al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa, Polska

+48 602 263 852