EBOR wspiera rozwój alternatywnych źródeł finansowania w Polsce, przeznaczając 15 mln euro na pierwszy niezależny fundusz wzrostu AVIA Capital I. Nowy fundusz zwiększy dostępność finansowania private equity dla lokalnych małych i średnich firm (MŚP), co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju inicjatyw prywatnych i przedsiębiorczych, a także dla wspierania rozwoju firm.

Jest to szczególnie ważne teraz, gdy kraje stoją przed bezprecedensowym wyzwaniem pandemii koronawirusa i jej wpływem na gospodarkę. EBOR intensyfikuje swoje wysiłki poprzez szereg środków reagowania i wsparcia, a teraz spodziewa się poświęcić wszystkie swoje działania w walce z ekonomicznymi skutkami kryzysu dla 38 gospodarek wschodzących, w które inwestuje.

EBOR jest aktywnym inwestorem na polskim rynku private equity i postrzega jego dalszy rozwój jako kluczowy krok w kierunku zapewnienia tak potrzebnego kapitału własnego dla lokalnych spółek, docelowo zwiększając ogólną konkurencyjność spółek portfelowych, rozwijając alternatywne źródła finansowania i wzmacniając odporność sektora finansowego.

„Fundusze kapitałowe wnoszą kapitał do realnej gospodarki oraz wspierają stabilizację i rozwój podmiotów korporacyjnych” – powiedziała Anne Fossemalle, dyrektor EBOR ds. Funduszy kapitałowych. „Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że możemy wspierać nowy niezależny zespół zarządzający funduszem w tym trudnym okresie”.

W pierwszej rundzie AVIA otrzymała 58,8 mln euro środków od inwestorów instytucjonalnych i docelowo planuje fundusz o wielkości do 100 mln euro.

„Inwestycja EBOR wesprze rozwój polskich MŚP” – dodał Grzegorz Zieliński, Dyrektor Regionalny EBOR na Europę Środkową i Dyrektor na Polskę. „Inwestycja Banku przyczyni się do rozwoju alternatywnych źródeł finansowania dla MŚP w Polsce”.

EBOR inwestuje w fundusze private equity i venture capital od 1992 r. i od tego czasu przekazał 4,4 miliarda euro około 200 funduszom, których łączny kapitał przekracza 27,1 miliarda euro. Fundusze te sfinansowały ponad 1700 przedsiębiorstw w regionach, w których inwestuje EBOR.

Od początku swojej działalności w Polsce w 1991 r. EBOR zainwestował prawie 10,5 mld euro w 434 projekty w kraju. Dywersyfikacja źródeł finansowania sektora przedsiębiorstw, wspieranie zielonej gospodarki oraz rozwój rynku kapitałowego to jedne z priorytetów Banku w Polsce.