AVIA Capital, wiodący polski fundusz wzrostowy, zainwestował w Pro-Project Group Sp. z o.o. – jednego ze światowych liderów w obszarze rozwiązań do kontroli jakości medycznych urządzeń diagnostyki obrazowej.

Pro-Project Group to polska firma rodzinna z Chełma, specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań do kontroli jakości takich urządzeń diagnostycznych jak aparaty do radiografii, rezonansu magnetycznego, tomografii, mammografii, czy USG. Spółka produkuje fantomy medyczne i oferuje autorskie oprogramowanie typu SaaS – DIAGNOMATIC.

Zastosowanie rozwiązań Pro-Project Group zdecydowanie poprawia jakość i precyzję otrzymywanych danych obrazowych, co przekłada się na mniejszą liczbę błędnych diagnoz i pozwala na wcześniejsze oraz dokładniejsze wykrywanie wielu schorzeń. Ponadto, automatyzacja i cyfryzacja procesu kontroli znacznie skraca czas wykonywania tych czynności. Procesy, które wcześniej trwały nawet kilka dni i angażowały cały zespół specjalistów, teraz mogą być przeprowadzane w godzinę przez jednego technika.

– Jako fundusz wzrostowy wspieramy polskich przedsiębiorców w ekspansji międzynarodowej. Inwestujemy w firmy małej i średniej wielkości, które działają we wzrostowych branżach, posiadają sprawdzony, innowacyjny produkt oraz mają ambicje, by zwiększyć swoją obecność na globalnych rynkach – powiedział Jakub Leonkiewicz, partner w AVIA Capital. Pro-Project to pierwsza inwestycja naszego funduszu, która idealnie wpisuje się w nasze cele strategiczne – dodał Leonkiewicz.

AVIA Capital będzie wspomagać dotychczasowych właścicieli spółki Henryka i Rafała Kartaszyńskich w realizacji strategii, która zakłada dalszy rozwój i promowanie rozwiązań chmurowych, a także ekspansję i konsolidację rynku. – Cieszę się, że firma, którą założyłem i budowałem od zera, rozwija się tak dynamicznie, a przy wsparciu nowego inwestora, w nadchodzących latach, ten wzrost jeszcze przyspieszy. Wierzę, że rozwój firmy to nie tylko szansa dla właścicieli, ale również dla naszego regionu oraz lokalnej społeczności – powiedział Henryk Kartaszyński, założyciel Pro-Project Group.

– Nasze rozwiązania są już wykorzystywane przez wielu globalnych producentów sprzętu diagnostyki obrazowej w szpitalach, klinikach i gabinetach na ponad 100 rynkach. Kapitał i wiedza, którą otrzymujemy od AVIA Capital pomoże nam udoskonalić produkty i zbudować jeszcze większą skalę działania na rynku globalnym – dodał dr Rafał Kartaszyński, Prezes Zarządu Pro-Project Group.

Rynek diagnostyki obrazowej rośnie dzięki coraz większemu zapotrzebowaniu na wczesną diagnostykę i zwiększającą się populacją osób starszych. Ekspansji rynku sprzyja również wzrost nakładów na ochronę zdrowia i napływ środków od inwestorów.

AVIA Capital jest działającym na polskim rynku funduszem typu growth equity. AVIA pozyskała 60 milionów euro od międzynarodowych inwestorów oraz renomowanych instytucji finansowych. Są w śród nich Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju (PFR NCBR CVC oraz PFR KOFFI) a także Polski Fundusz Funduszy Wzrostu – wspólna inicjatywa Europejskiego Fundusz Inwestycyjnego i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Strategia AVIA zakłada inwestycje w spółki, które znajdują się w fazie wzrostu i których właściciele dążą do zwiększania skali poprzez eksport i umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych. AVIA przeznacza na inwestycje w takie spółki 3-10 mln euro, a przewidywany horyzont inwestycyjny to 3-7 lat.

Funduszem kierują doświadczeni menedżerowie, którzy wcześniej związani byli z takimi firmami jak JP Morgan Chase & Co., Advent International, AIG Capital Partners, DBG Eastern Europe czy Highlander Partners, a także posiadają doświadczenie zarządcze zdobyte w firmach produkcyjnych.

Wartość transakcji nie została ujawniona. Doradcą prawnym AVIA Capital była kancelaria WKB, a doradcą transakcyjnym i prawnym Pro-Project Goup – PwC.